Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 1960 από τον Ιωάννη Γεράρδη . Το 2000 πέρασε στον γιο του Βίκτωρα Γεράρδη. Από το 2008 δραστηριοποιούνται ενεργά στο γραφείο και τα παιδιά του Βίκτωρα , ο Αντώνης και ο Γιάννης Γεράρδης οι οποίοι συνεχίζουν με σεβασμό και αξιοπρέπεια.